Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Весели и незабравими празници

с пожелание за поне едно пристанище, където винаги да Ви очакват

24
12.2013

„Пристанище Варна” ЕАД избра Ljungby Maskin, град Люнгби, Швеция

за производител при доставката на 2 броя нови челни товарача

20
12.2013

Повече информация за избрания модел челни товарачи:

LJUNGBY L9 е челен товарач от най-висок клас и е изключително производителен, комфортен и надежден. Позволява обработка на всякакъв вид товари при различни климатични и теренни условия.

При създаването на товарача са използвани най-новите технологии, които допълват надеждността и лекотата при работа и обслужване. Всички детайли са прецизно проектирани с компютър, което минимизира броя на заварките, тествани при работни условия. Компютри са вградени и в самата машина като по този начин позволяват оптимизиран електронен контрол на компонентите, включително намаляват разхода на гориво и предоставят подробна информация за експлоатацията на машината. При изработката на товарача са вложени първокачествени компоненти. 

Данни на завода производител

„Пристанище Варна” ЕАД сключи втори договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

"Транспорт от и до работното място"

6
12.2013

„Пристанище Варна” ЕАД сключи Договор № ESF-2203-03-02010 с Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.2.03 „На път", по проект № BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 Транспорт от и до работното място на служители на Пристанище Варна ЕАД” .

Повече информация за проекта тук