Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Документ

Документ

Документ Файл

Правилник за контролно-пропускателния режим в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за действия при издаване на различни видове пропуски за достъп до територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Заявление за издаване на лични пропуски за фирмени служители ( Приложение 1 )

Заявление-декларация за издаване на пропуски за достъп на ППС за фирми ( Приложение 7 )

Заявление-декларация за издаване на еднократен пропуск за достъп на ППС ( Приложение 6 )

Заявление за временни пропуски за ремонт на кораби ( Приложение 4 )

Заявление за временни пропуски за ремонт на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД 

( Приложение 5 )

Инструкция за безопасно движение и дейност на ППС в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция по опазване на околната среда

Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Информация за регистрация и заплащане за услуга ОПЕРАТИВНО СЕДЕНИЕ

Други документи

документ файл

PORT OF VARNA INFORMATION BOOK

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna East

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna West