Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Контейнери и Ро-Ро

Контейнери и Ро-Ро

 Контейнери и Ро-Ро

„Пристанище Варна” ЕАД разполага с необходимите условия и успешно обработва контейнери в пристанище Варна изток и пристанище Варна-Запад. Основно се обслужват фидерните линии от Средиземно и Черно море. Освен извършването на претоварните услуги, операторът извършва и операции като контейнеризация, деконтейнеризация, почистване и др. 
За по-голяма    сигурност контейнерите с акцизни товари се съхраняват в отделни зони с 24 часов режим на наблюдение и охрана. Специален стиф осигурява съхранението на хладилните контейнери. Претоварните операции на кея се извършват от кейови кранове, а тиловите операции – от специализирана контейнерна механизация
.

Основни параметри - Варна-Изток

Временно на територията на Пристанищен терминал Варна - Изток не се предлага възможност за обработка на контейнери
Складова площ - 48 000 м2
Капацитет – 1 800 TEU
Дължина на кея - 336 м
Макс. дълбочина - 8,0 м
Кранове - 2 бр. до 32 т и 1 бр. портейнер до 30,5т
Акцизна зона, капацитет - 150 TEU

Хладилен стиф, капацитет - 108 бр

 

Основни параметри - Варна-Запад
 
Складова площ -70 000 м2
Капацитет – 5 800 TEU

Дължина на кея - 500 м
Макс. дълбочина – 10,0 м
Кранове - 2 бр. портейнера до 35 т, 2 бр. мобилни крана до 100 т и Мобилен кран „Готвалд” - 2 бр. с товароподемност 63 т
Акцизна зона, капацитет - 50 TEU
Хладилен стиф, капацитет - 160 бр