Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Течни химически товари

Течни химически товари

Течни химически товари

Този първи независим терминал за течни химически товари в Черноморския регион е построен през 2001 г. от смесеното дружество "Ойлтанкинг България" АД. Съобразен със всички екологични изисквания, обектът е разположен в близост до Корабно място № 2 на територията на пристанище Варна Запад. Оборудван е с модерно жп разтоварище, съоръжение за товарене на кораб и 3 резервоара за съхранение на сярна киселина, течни торове и други опасни товари.

Дължина на кея - 200 м
Макс. дълбочина – 10.10 м
Ж.п. коловози - 2
Ж.п. разтоварище, капацитет – 2 000 т/24 часа
Съоръжение за товарене на кораби, капацитет - 600 т/час
Резервоари - 3 бр., общ капацитет - 18 000 м3