Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-41Б-17

Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток

12
12.2017

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0886 844 892 или Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

  • 19 декември 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 20 - ..... декември 2017 г. - заседания на Комисията за получаване и разглеждане на получените оферти.
  • ..... декември 2017 г. - сключване на договор № Д(И)-41Б-17 “Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток“ и приложения.

Процедура № Д(И)-43-17

Рехабилитация на настилки, Пристанище Варна – запад

12
12.2017

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Зам. р-л отдел ППИ, пристанище Варна - запад 088 3256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

  • 09 януари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 10 - ... януари  2017 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).

Процедура № Д(И)-42-17

Текущ ремонт на магазия № 6, пристанище Варна – изток

11
12.2017

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Главен нженер ППИ 0878 536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

  • 08 януари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 09 - ... януари  2017 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).