Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-12A-17

Ремонт на оперативно – битова сграда - 2, пристанище Варна – запад

6
6.2017

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9064993/06.06.017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/25 64 33, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 22 юни 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.

Процедура № Д(И)-17-17

СМР на морски съоръжения, вкл.: Рехабилитация на отбивни съоръжения

5
6.2017

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063858/02.05.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор - обособена позиция 1.
 4. Проект на договор - обособена позиция 2.
За оглед на обекта - Главен инжeнер ППИ, тел. 0878/536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 18 май 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 18 май 2017 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 25 май 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 26 май - 05 юни 2017 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).

Процедура № Д(И)-11-17

Рехабилитация на настилка 16 кейово място, в зоната на подкрановия път и нивелация на на ЖП коловоз 19, пристанище Варна – запад

31
5.2017

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063086/06.04.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Техническа документация.
 2. Образци.
 3. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата: