Контакти

Администратор сайт:

София Ангелова
sofia_angelova[AT]abv.bg.
+359 52 69 30 24

Деконтейнеризация и митнически проверки:

тел. 052/ 69 3089 (стифен стифадор)

Обработка на автомобили (контейнерни оператори):

тел. 052/ 69 3029 (вход)
тел. 052/ 69 3014, 69 3015 (изход)

Проверка Граничен инспекционен ветеринарен контрол (ГИВК):

тел. 052/ 69 3080, 69 3087 (стифадор)

Стоковеди:

от 08:00 - 16:00 тел. 052/ 69 3171
денонощно: тел. 052/ 69 3029, 69 3014, 69 3015

Корабна обработка:

тел. 052/ 69 3085 – организатор производство
тел. 052/ 69 3084 – диспечери
тел. 052/ 69 3087 – стифадор

Техническа поддръжка

Интернет страница:

Р-л отдел "Информационни технологии":