EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 16 юли 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 17 юли - 05 август 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 05 август 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 05 август 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 26 август 2019 г. - подписан договор № ОП2-4A-19 „Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна - запад“.
 • 29 август 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • 27 ноември 2019 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на ж.п. коловози и стрелки, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 29 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 30 октомври - 21 ноември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 21 ноември 2019 г. решение на Възложителя за прекратяване на поръчката.
 • 21 ноември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП. 
 
 

Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 03 октомври 2019 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 15 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 16 - 30 октомври 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 30 октомври 2019 г. решение на Възложителя за прекратяване на поръчката.
 • 30 октомври 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 
 

Рехабилитация на ТП № 229, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 03 - 18 април 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 18 април 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 18 април 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 май 2019 г. - подписан договор № ОП3-07-19 „Рехабилитация на ТП № 229, пристанище Варна - изток“.
 • 14 май 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • 17 октомври 2019 г. обявление за приключване на договор.

 

 
<<   <   3 4 5  >   >>