EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Изработка и доставка на механични части за портални кранове, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 07.08.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 10.08.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/69 24 57

 
 

Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна" ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 30.07.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 31.07.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/69 24 58

 
 

Т-09-20 „Диагностика, ремонт и доставка на резервни части на мобилни кранове марка "Либхер", за нуждите на „Пристанище Варна" ЕАД” 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 29.07.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 30.07.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/69 23 57