EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Изграждане на нов трафопост в тила на III к.м., пристанище Варна-изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 21 септрември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 06  октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 07- 21 октомври 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 21 октомври  2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 21 октомври  2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • .......  2020 г. - подписан договор № ОП3-11-20 „Изграждане на нов трафопост в тила на III к.м., пристанище Варна-изток“.
 • ....... 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ....... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 14 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 27 октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 октомври - ..... 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ........ 2020 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ........ 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • .........2020 г. - подписан договор № ОП2-16-20 „Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна - запад“.
 • ........ 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ....... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка и монтаж на табла Н.Н. от сграда „Яхт клуб“ до II к.м., пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 08 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 26 октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 27 октомври - .... 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ..... 2020 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ..... 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ..... 2020 г. - подписани договори № ОП3-14-20 „Доставка и  монтаж на табла Н.Н. от сграда „Яхт клуб“ до II к.м., пристанище Варна - изток".
 • .... .2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ......2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Изграждане на секция в табло Н.Н. на ТП № 58, пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 07 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 23 октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 26 октомври - .... 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ..... 2020 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ..... 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ..... 2020 г. - подписани договори № ОП3-13-20 „Изграждане на секция в табло Н.Н. на ТП № 58, пристанище Варна – изток".
 • .... 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • .... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>