EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Ремонт на стоманобетонов канал и стоманена ферма в Магазия № 1, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 24 ноември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 07 декември 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 08 - 17 декември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 17 декември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 17 декември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 15 януари 2020 г. - подписан договор № ОП2-18-20 „Ремонт на стоманобетонов канал и стоманена ферма в Магазия № 1, пристанище Варна - изток“.
 • ........2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ........2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Доставка и монтаж на силов трансформатор 1000 kVA за ТП №14, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 08 януари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11 - 14 януари 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 14 януари 2021 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 14 януари 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ....... 2021 г. - подписан договор № ОП3-18-20 „Доставка и монтаж на силов трансформатор 1000 kVA за ТП №14, пристанище Варна-запад“.
 • ........2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ........2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 29 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 06 януари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 07 - 13 януари 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 13 януари 2021 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 13 януари 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ....... 2021 г. - подписан договор № ОП3-17-20 „Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище Варна – изток“.
 • ........2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ........2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на районно осветление – ЖР № 5А, ЖР № 10, ЖР № 11 и изграждане на ново на XII к.м., пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 07 януари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 08 - 12 януари 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 12 януари 2021 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 12 януари 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ....... 2021 г. - подписан договор № ОП3-16-20 „Рехабилитация на районно осветление – ЖР № 5А, ЖР № 10, ЖР № 11 и изграждане на ново на XII к.м., пристанище Варна - запад“.
 • ........2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ........2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>