Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Сода

Сода

Сода

Тежка и лека сода в насипно състояние, както и сода в торби или биг-бегси, формира една значителна и постоянна част от товарооборота на Пристанище Варна запад. Корабни места №7 и  №8 са специализирани и свързани с обработката на този товар.
Конвейерна система с дължина 1,5 км за товарене на насипна сода свързва директно завода-производител със застаналия на Корабно място №7 кораб.  На кея работят две претоварни машини, свързани с тази система и имат производителност по 400 т/час.
Разработената специализирана технология позволява, когато няма кораб, содата, постъпваща от завода, да се  концентрира, съхранявайки се в специализирания закрит склад. При необходимост, корабът може да се товари, както от товарния поток, идващ от завода, така и от складираното количество в склада.

Брой корабни места - 2
Дължина на кея - 363 м
Макс. дълбочина – 10,30 м
Претоварни машини -2 бр.
Брой кранове - 1